Κινητά

To SatoScreen είναι ένα προϊόν ιδιαίτερα ευέλικτο που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των «ανοιχτών» εργασιακών χώρων.

Περισσότερα: SATOSCREEN

Το Arianna είναι ένα καινοτόμο, αρθρωτό σύστημα διαχωριστικών. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά εξασφαλίζονται από τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Περισσότερα: ARIANNA