Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή μπαταρίας - ρεύματος με ηλεκτρονικό ημερολόγιο (EJ). Ιδανική για κάθε επιχείρηση και για υπαίιθριο εμπόριο.

Χαρακτηριστικά:

 

Τμήματα
• 8 εμφανή με Shift (περιγραφή έως 28 χαρακτήρες)

Είδη
• 3000 είδη
• Διαχείριση αποθήκης (περιγραφή έως 28 χαρακτήρες)

Χειριστές
• 12 (με δυνατότητα κωδικού πρόσβασης 3 ψηφίων)
 
Πληρωμές     
• Μετρητά
• Επιταγές
• Κάρτα
• Πληρωμή μικτή (μετρητά & κάρτες)
• Αυτόματος υπολογισμός ρέστων

Αναφορές
• Ημερήσια Σύνολα
• Αναφ. Ειδών Ημέρας
• Ανά ΦΠΑ
• Aναφ. Τμημάτων
• Aναφ. Κατηγοριών • Aναφ. Μετρητών / Συρτ.• Aναφ. Χειριστών
• Αναφ. Αποστ. Server
• Εμφαν. Εισπράξεων • Περιοδική Συνόλων • Περιοδική Ειδών κ.λ.π.

 

Απόδειξη
• Τίτλος απόδειξης σε 6 γραμμές 28 χαρακτήρων
• 2 γραμμές υπότιτλος (28 χαρακτήρες)
• Γραφικά στην αρχή και στο τέλος της απόδειξης
 
Δυνατότητα  Εισαγωγής Σχολίων
• 3 γραμμές με έως και 16 χαρακτήρες σε κάθε γραμμή
• Εισαγωγή ονόματος πελάτη (έως 28 χαρακτήρες)
• Εισαγωγή Νούμερου κάρτας πελάτη
 
Τρόπος Αποστολής Σε  Διακομιστή
• ETHERNET
• GPRS (προαιρετικά)
 
Εκτυπωτής
• Θερμική εκτύπωση με 150mm/s ταχύτητα
• Μία (1) Χαρτοταινία με πλάτος 57mm • 28 χαρακτήρες/γραμμή
• Δύο (2) μορφές γράμματος
• Απλό και διπλό ύψος
 
Πληκτρολόγιο
• 30 πλήκτρα φωτιζόμενα (με Backlight)
 
Οθόνη
• Οθόνη χειριστή 2 γραμμών με ρυθμιζόμενο φωτισμό
 
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά      
• Εσωτερική μπαταρία και εξωτερικός μετασχηματιστής
• AC Input 100V - 240V • U.P.S ενσωματωμένο
• Αυτονομία τουλάχιστον 4000 αποδείξεις
 
Πόρτες  Επικοινωνίας
• Σύνδεση USB, RS232, ETHERNET με PC
• Σύνδεση με Ζυγαριά
• Σύνδεση με Scanner  και δυνατότητα διαχείρισης ζυγιζομένων
• Λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής

Διαστάσεις / Βάρος
223 x 107 x 79 χιλιοστών/685gr