Φορολογική ταμειακή μηχανή ιδανική για κάθε επιχείρηση.

Τμήματα
• 500 (περιγραφή έως 22 χαρακτήρες)

Είδη
• 100.000 είδη
• Διαχείριση αποθήκης (περιγρ. έως 22 χαρακτήρες)

Χειριστές
• 100 (με δυνατότητα κωδικού πρόσβασης 8 ψηφίων)
 
Κατηγορίες
• 999
 
Πληρωμές     
• 26 Τρόποι Πληρωμής • Μετρητά • Επιταγές • Πιστωτικές κάρτες
• Πληρωμή Μίκτη (μετρητά και κάρτες)
• Αυτόματος υπολογισμός ρέστων κ.λ.π.

Συναλλαγές πωλήσεων    
• Διαχείρηση πελατών
• Διαχείρηση ξένων νομισμάτων

Αναφορές
• Ημερήσια Σύνολα • Αναφ. Ειδών Ημέρας • Ανα ΦΠΑ
• Aναφ. Τμημάτων • Aναφ. Κατηγοριών • Aναφ. Μετρητών/Συρτ.
• Aναφ. Χειριστών • Αναφ. Αποστ. Διακομιστή • Εμφαν. Εισπράξεων
• Περιοδική Συνόλων • Περιοδική Ειδών κ.λ.π.

Απόδειξη
• Τίτλος απόδειξης σε 7 γραμμές 32 χαρακτήρων
• 4 γραμμές υπότιτλος (32 χαρακτήρες) μέχρι 13 διαφορετίκους υπότιτλους
• Γραφικά ΣΤΗΝ Αρχή ΚΑΙ ΣΤΟ τέλος της απόδειξης

Δυνατότητα Εισαγωγής Σχολίων
Μέσω χρήσης PC

Τρόπος Αποστολής Σε  Διακομιστή
GPRS

Εκτυπωτής 
• Θερμική εκτύπωση με 38 γραμμές / s
• Θερμικός παράλληλος με εύρος 32 χαρακτήρες
• Μιά Χαρτοταινία ΜΕ Πλάτος 57-80 χιλιοστά • 32χαρακτήρες/γραμμή
• 4 μορφές γραμμάτων: Απλό ΚΑΙ Διπλό Ύψος 
• Διπλό Πάχος & Διπλο ύψος • Διπλό πάχος
 
Πληκτρολόγιο
36 πλήκτρα
 
 
Οθόνη
• Οθόνη χειριστή 2 γραμμών και οθόνη πελάτη 2 γραμμών (backlight)
 
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά      
• Εσωτερική Μπαταρία και εξωτερικός Μετασχηματιστής AC 100V
• Είσοδος - 240V
• UPS ενσωματωμένο
• Αυτονομία τουλάχιστον 2000 αποδείξεις

Πόρτες  Επικοινωνίας
• Σύνδεση RS232
• Σύνδεση ΜΕ Ζυγαριά
• Σύνδεση ΜΕ Scanner ΚΑΙ δυνατότητα Διαχείρισης ζυγιζομένων
• Λειτουργία ΣΑΝ φορολογικός Εκτυπωτής

Διαστάσεις / Βάρος
300 x 135 x 105 χιλιοστών/700gr