Πυρασφαλή Ερμάρια

Τα ερμάρια της σειράς Ε είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να φιλοξενούν τους φακέλους σας με απόλυτη ασφάλεια, καθώς είναι αδιάρρηκτα, πυρασφαλή και αντιμαγνητικά (για φύλαξη δισκετών). Διαθέτουν κεντρικό κλείδωμα με κωδικό-συνδιασμό και κλειδαριά ασφαλείας.

Περισσότερα: ΕΡΜΑΡΙΑ Ε1-Ε2-Ε5

Τα ερμάρια-κλασσέρ της σειράς Κ είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να φιλοξενούν τους κρεμαστούς φακέλους σας με απόλυτη ασφάλεια, καθώς είναι αδιάρρηκτα, πυρασφαλή και αντιμαγνητικά (για φύλαξη δισκετών). Διαθέτουν κεντρικό κλείδωμα με κωδικό-συνδιασμό και κλειδαριά ασφαλείας.

Περισσότερα: ΚΛΑΣΣΕΡ Κ2-Κ3-Κ4