Ανιχνευτής γνησιότητας μικτής καταμέτρησης με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την εγγύηση ποιότητας της ICS. Το αποτέλεσμα ελέγχου πιστοποιείται στο 100%.

Χαρακτηριστικά:
• Εντοπίζει τα μισά, τα διπλά και τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα
• Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV
• Έλεγχος μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ.
• Έλεγχος ανιχνευτή μαγνητικών στοιχείων στην επιφάνεια του χαρτονομίσματος MG
• Τρείς ταχύτητες καταμέτρησης 600, 1000, 1600 χαρτονομίσματα / λεπτό, επιλεγόμενες από τον χειριστή, ώστε ταυτόχρονα να  πραγματοποιείται και οπτικός έλεγχος από τον χειριστή
• Άμεση προεπιλογή καταμέτρησης από το πλήρες και εργονομικό πληκτρολόγιο
• Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη τύπου LCD
• Δυνατότητα μεικτής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με εμφάνιση της συνολικής αξίας καθώς και ανάλυση των χαρτονομισμάτων που έχουν καταμετρηθεί
• Αυτόματη ή χειροκίνητη εκκίνηση καταμέτρησης, επιλεγόμενη από τον χειριστή
• Πρόσθεση καταμετρήσεων, εμφανίζει το άθροισμα περισσότερων καταμετρήσεων
• Χοάνη εισόδου για 300 χαρτονομίσματα
• Χοάνη υποδοχής 250 χαρτονομισμάτων
• Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών
• Εύκολη απεμπλοκή χαρτονομίσματος, καθώς το σύστημα προώθησης χαρτονομισμάτων αποτελείται από ειδικού μείγματος ελαστικά, επίσης το άνω μέρος είναι ανακλινόμενο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη πρόσβαση στον χειριστή
• 5,3 κιλά
• 272(Μ) Χ 235(Υ) Χ 239(Π) mm