Καταμετρητές - Ανιχνευτές Χαρτονομισμάτων

Ανιχνευτής γνησιότητας μικτής καταμέτρησης με την εγγύηση ποιότητας της ICS. Το αποτέλεσμα ελέγχου πιστοποιείται στο 100%.

Περισσότερα: SE-8000B

Ανιχνευτής γνησιότητας μικτής καταμέτρησης με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την εγγύηση ποιότητας της ICS. Το αποτέλεσμα ελέγχου πιστοποιείται στο 100%.

Περισσότερα: DP-7100